Izobraževalni center EKSENA že več let razpisuje projekt Mednarodni dan strpnosti – dan za strpnost in prijateljstvo. Tema letošnjega natečaja je bila Lepa beseda lepo mesto najde. Naša šola  z veseljem sodeluje, učenci pa pridno ustvarjajo tako likovne kot literarne izdelke. Ob mednarodnem dnevu strpnosti se pogovarjamo in ustvarjamo na temo strpnosti in nestrpnosti.

Namen projekta je učence seznanjati o pomenu strpnosti, o medsebojnem spoštovanju in sprejemanju drugačnosti. Pogovarjali smo se o tem, da nas drugačnost bogati.

Naš cilj je tudi v prihodnje sodelovati na tem natečaju, saj smo mnenja, da je potrebno učence vseskozi opominjati in se z njimi pogovarjati o strpnosti in dobrih medsebojnih odnosih.

Na šoli smo razstavili izdelke, ki so jih ustvarili učenci matične in podružnične šole.

Koordinatorica: Tanja Kresnik