Materni jezik oziroma materinščina je jezik, ki se ga naučimo kot prvega v krogu svojih domačih. Materinščino imenujemo tudi prvi jezik po zaporedju usvajanja.

Moj materni jezik je bosanščina. Zame je to pomemben  jezik. Sicer se učim tudi angleščino, ki jo govorijo po vsem svetU, da se bom laže sporazumeval s tujci. Z materinščino enostavneje izražam svoja  čustva, želje in potrebe. Z njo čustveno rastem in se razvijam. Poleg tega pa materni jezik povezuje narod v vsakdanjem življenju. Torej ima pozitiven vpliv tudi na ohranitev naroda in prebivalstva na določenem območju. Zaradi amerikanizacije in uporabe moderne tehnologije, s pomočjo katere se danes enostavneje sporazumevamo, pa imamo večkrat brezbrižen odnos do jezika. Včasih se starejše generacije naših družin v popačenih približkih jezika ne znajdejo preveč. Babica in dedek me včasih vprašata, ali se sploh še pogovarjamo bosansko. Bil sem presrečen in hkrati vesel, da sem lahko ob dnevu evropskih jezikov pisal o svojem jeziku, a sem tudi premišljeval, kako bi zapisal te besede o svojem odnosu do materinščine.

Naj omenim še to, da UNESCO vsako leto 21. februarja beleži mednarodni dan maternih jezikov. Ob spoznavanju in zavedanju, da morajo biti tudi današnje generacije ponosne na materni jezik.