V tem mesecu sem sodelovala na občinskem šolskem parlamentu. Letošnja tema Otroškega parlamenta je ostala enaka lanski, govorili smo o naši poklicni prihodnosti.  

Beseda je tekla o dvomih pri izbiri poklica, o tem, če bo v prihodnosti želen poklic še sploh potreben, kateri poklici bodo pomembni in potrebni v prihodnosti. Strinjali smo se, da bodo fizično delo v tovarnah počasi začeli zamenjevati roboti in človeške roke ne bodo več potrebne, saj bodo roboti delo opravili hitreje in učinkoviteje kot človek. Vedno več pa bomo potrebovali izobraženih ljudi, ki bodo znali robote naredili in upravljati. 

Menimo tudi, da bodo v prihodnosti pomembni poklici, ki se bodo ukvarjali s človekom – s psihologijo in sociologijo človeka, takšni, ki se bodo znali z nami pogovarjati osebno, nam prisluhniti in pomagati najti rešitev, drugačen pogled za našo »težavo«. V današnjem času postaja komunikacija iz oči v oči zastarela, saj se veliko pogovarjamo po telefonih in si pošiljamo sporočila, za kar glasilk sploh ne potrebuješ. Skeptični smo, če se bomo čez nekaj let še sploh znali normalno pogovarjati in razumeti.  

Razpravljali smo tudi o tako popularnem »begu možganov«, o selitvi v tujino, kaj nam tujina ponuja in prinaša. Večina tujino vidi kot odskočno desko v svet, zlato jamo prihodka in dobička, ampak ali je vedno v tujini vse lepo? Pogovarjali smo se tudi o tem ali spol vpliva na izbiro poklica in dognali, da kljub temu, da so stereotipi skoraj v popolnosti odpravljeni, spol še vedno vpliva na odločitev o izbiri poklica. Menimo, da na to vpliva okolica in pritiski sovrstnikov o neki idealni službi in družbi.  

Ob koncu razprave smo sprejeli nekaj sklepov , ki jih bomo predstavniki regijskega šolskega parlamenta predstavili na srečanju v Trbovljah. Vse predlagane sklepe smo potrdili z dvigom rok in se počutili kot pomemben del demokracije v naši državi. Menim, da je bil otroški parlament ena izmed nepozabnih izkušenj v času osnovnošolskega šolanja, lahko smo povedali svoje mnenje in razmišljanje, slišali mnenja vrstnikov, se v času razprave počutili odraslo in imeli občutek, da naš glas res šteje in velja.